Práce

  • Rovnání pozemku.
  • Terénní práce.
  • Demolice, odvoz sutí na recyklaci a následné začištění pozemků.
  • Ukládání vody, kanalizace i plynu.
  • Tlakové kanalizace.
  • Přeložky veřejného osvětlení.
  • Revitalizace, nebo vytváření nových chodníků mini rypadlem 2.5t.
  • Příprava základových desek pro haly.
  • Výkopy požárních nádrží.